Få smaken på kommunikasjon

Velger du Restaurant- og matfag, lærer du god kommunikasjon i praksis. Kommunikasjon er nøkkelen til godt samarbeid og er en egenskap som er ettertraktet, uansett hvilken vei du velger når du er ferdig med videregående skole.

 På Restaurant- og matfag trener du både muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter gjennom ulike oppgaver. På denne måten er du i stand til å uttrykke deg korrekt og utføre god service samtidig som du utvikler deg og blir en bedre kollega. 

Gode kommunikasjonsferdigheter et ettertraktet på arbeidsmarkedet

Når du velger Restaurant- og matfag på videregående, lærer du kommunikasjon blant annet gjennom å:

 • Bruke konsist fagspråk  
 • Trene på presentasjonsteknikk i ulike situasjoner
 • Gi  klare beskjeder og å utføre oppgaver etter instruks og oppskrift
 • Bruke ulike språklige vendinger for å fortelle historier som danner gode opplevelser
 • Lære, utvikle og bruke salgsteknikk i praksis
 • Tilpasse kommunikasjonen din til ulike publikum og mottakere i forskjellige situasjoner
 • Bruke ulike medier i kommunikasjon og samhandling med samarbeidspartnere, kolleger og gjester
 • Sette ord på egne erfaringer  i en faglig kontekst
 • Beskrive menyer, smaker og sammensetninger
 • Tolke og å forstå fagteskster og arbeidsbeskrivelser for maskiner, utstyr og kvalitetssikringssystemer  
 • Utarbeide fagtekster og skriftlege planar for å dokumentere eget arbeid.
 • Bruke og å forstå ulike måleenheter for vekt, volum og temperatur  

Sulten på mer? Les mer om hva du lærer på Restaurant- og matfag på vilbli.no