VGS handler ikke om hva du blir. Men om hva du lærer

På Restaurant- og matfag utvikler du evner som vil styrke deg uansett hva du velger å bruke dem til.

Du lærer stressmestring, samarbeid og praktisk problemløsning. Du får testet kreativitet og presisjon. Du blir drillet i et håndverk du kan bruke resten av livet.

 

På Restaurant- og matfag utvikler du evner som vil styrke deg uansett hva du velger å bruke dem til.

Du lærer stressmestring, samarbeid og praktisk problemløsning. Du får testet kreativitet og presisjon. Du blir drillet i et håndverk du kan bruke resten av livet.

Smak på fagkunnskap. Smak på bærekraft. Smak på ledelse. Smak på muligheter.