Dette lærer du på Restaurant- og matfag

Videregående skole handler ikke bare om hva du blir, men hva du lærer. 
Her kan du lese mer om hva du lærer på Restaurant- og matfag.